20130807

Dog Poop (haiku)

Doko ni demo
nokoru no kaori
inu no kuso.

Remaining everywhere (I step),
the scent of
dog poop.

Posted via Blogaway


Posted via Blogaway

No comments: