Search This Blog

20140920

America Plans To Invade Russia (satire)

Китай і Росія не є нашими ворогами. Америка і так воно накладає демократії на інших націй є реальна загроза для свободи. Тим не менш, Україна перебуває під каблуком у нацистів, і Америка підтримує їх. Таким чином, Україна не є безкоштовним. Чому ви думаєте, що росіяни нервують?

Америка планує напасти на Росію. Він робить все, щоб спровокувати його, в тому числі, що підтримують терористів в Сирії.

China and Russia are not our enemies. America and so it imposes democracy on other nations is a real threat to freedom. However, the Ukraine is under the thumb of the Nazis, and American supports them. Therefore the Ukraine is not free. Why do you think the Russians are nervous?

America plans to invade Russia. It is doing everything to provoke it, including supporting terrorists in Syria.

No comments: